Câu hỏi thường gặp

Thẻ tín dụng TPBank EVO

Thẻ tín dụng TPBank EVO là gì?
Thẻ tín dụng TPBank EVO có những tính năng nào?
Làm thế nào để mở thẻ tín dụng TPBank EVO?
Tôi có thể kiểm tra tình trạng phát hành thẻ như thế nào?
Tại sao thẻ của tôi chưa được phê duyệt?
Các loại phí cơ bản của thẻ tín dụng TPBank EVO?
Làm thế nào để kích hoạt thẻ sau khi được ngân hàng phê duyệt?
Tôi có thể cài đặt hạn mức trên mỗi giao dịch cho thẻ tín dụng TPBank EVO không?
Tôi có thể sử dụng thẻ tín dụng TPBank EVO để thanh toán bằng cách nào?
Làm thế nào để thanh toán trả góp 0% qua thẻ tín dụng TPBank EVO?
Tôi có thể kiểm tra Bảng sao kê hàng tháng bằng cách nào?
Tôi có thể thanh toán dư nợ trên Bảng sao kê cuối kỳ bằng cách nào?
Trả góp bằng thẻ tín dụng TPBank EVO có mất phí chuyển đổi không?
Tôi có thể rút tiền mặt bằng thẻ tín dụng TPBank EVO không?
Làm thế nào để chỉnh sửa thông tin sau khi mở thẻ thành công?
Hạn mức tín dụng của thẻ TPBank EVO là bao nhiêu?
Sau thời gian thẩm định thì bao lâu tôi có tài khoản TPBank EVO?
Làm thế nào để huỷ thẻ

Ưu đãi EVO

Tôi có thể kiểm tra mã ưu đãi bằng cách nào?
Tại sao tôi không nhận được ưu đãi sau khi kích hoạt thẻ thành công?

Mọi thắc mắc liên hệ với EVO qua email: hotro@goevo.vn