Tôi có thể kiểm tra tình trạng phát hành thẻ như thế nào?

Khi Khách hàng hoàn tất hồ sơ đăng ký thẻ, tại màn hình đăng ký sẽ hiển thị 01 trong 04 kết quả (Xem chi tiết thêm để tham khảo từng tình huống nhận kết quả hồ sơ đăng ký và hướng dẫn các bước tiếp theo).

Hình ảnh 4 kết quả đăng ký

Tình huống 1:

Đăng ký thẻ thành công. Bạn hãy yên tâm đợi liên hệ từ TPBank để tiếp tục quá trình phê duyệt và kích hoạt thẻ nhé.

Tình huống 2:

Hoàn tất hồ sơ mở thẻ. Bạn hãy yên tâm đợi liên hệ từ TPBank để tiếp tục quá trình phê duyệt và kích hoạt thẻ nhé.

Tình huống 3:

Cấp thẻ điện tử thành công. Bạn kiểm tra email đăng ký để nhận thông tin đăng nhập trên ứng dụng TPBank Mobile và thực hiện thanh toán trực tuyến trong thời gian đợi giao thẻ vật lý trong vòng 7 ngày làm việc.

Tình huống 4:

Đăng ký chưa thành công. Hồ sơ của bạn chưa đạt đủ điều kiện phê duyệt, bạn có thể tham khảo thêm để hiểu thêm về lý do và quay lại đăng ký mở thẻ sau 30 ngày kế tiếp.