Làm thế nào để mở thẻ tín dụng TPBank EVO?

Để mở thẻ, bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập goevo.vn hoặc đường link chương trình ưu đãi của EVO và các đối tác/cửa hàng. Sau đó, chọn mục "Mở thẻ ngay".

Bước 2: Nhập số điện thoại đăng ký và điền mã xác thực được gửi qua tin nhắn SMS.

Bước 3: Nhập thông tin cơ bản bao gồm: Họ tên, số CMND/CCCD, ngày tháng năm sinh, địa chỉ hiện tại, tình trạng việc làm, thu nhập hàng tháng.

Bước 4: Xác thực thông tin cá nhân theo hướng dẫn

  • Nhấn "Cho phép" khi trình duyệt yêu cầu quyền truy cập "Máy ảnh" trên thiết bị di động
  • Chụp ảnh chân dung xác thực khuôn mặt
  • Nhấn tiếp tục khi đã hoàn tất bước xác thực
  • Nhấn "Bắt đầu" để xác thực CMND/CCCD đăng ký.
  • Kiểm tra và xác nhận thông tin cá nhân dựa trên CMND/CCCD là đúng.

Bước 5: Hoàn tất quy trình đăng ký mở thẻ

Bước 6: Kích hoạt thẻ và Cài đặt hạn mức POS

Bước 7: Nhập OTP gửi về số điện thoại để Xác nhận Kích hoạt thẻ và hạn mức POS

Bước 8: Đã kích hoạt thẻ thành công và có thể dùng chi tiêu ngay qua ứng dụng EVO


*Lưu ý: Bước 5 - 8 chỉ áp dụng khi bạn mở thẻ qua đường dẫn đặt tại Đối tác của EVO

Sau khi hoàn tất hồ sơ, bạn sẽ nhận 01 trong 04 kết quả đăng ký mở thẻ. Để kiểm tra tình trạng phát hành thẻ, vui lòng tham khảo thêm tại câu hỏi “Tôi có thể kiểm tra tình trạng phát hành thẻ như thế nào?”.

Hướng dẫn mở thẻ tín dụng TPBank EVO

Bước 1:

Truy cập trang web https://www.goevo.vn/ hoặc đường dẫn chương trình ưu đãi phối hợp giữa EVO và các thương hiệu đối tác/cửa hàng. Chọn mục "Mở thẻ ngay"

Bước 2:

Nhập số điện thoại đăng ký và điền mã xác thực được gửi qua tin nhắn SMS

Bước 3:

Nhập thông tin cơ bản bao gồm: Họ tên, số CMND/CCCD, ngày tháng năm sinh, địa chỉ hiện tại, tình trạng việc làm, thu nhập hàng tháng.

Bước 4:

Xác thực thông tin cá nhân theo hướng dẫn. Nhấn "Cho phép" khi trình duyệt yêu cầu quyền truy cập "Máy ảnh" trên thiết bị di động

Bước 4.1:

Chụp ảnh chân dung xác thực khuôn mặt

Bước 4.2:

Nhấn tiếp tục khi đã hoàn tất bước xác thực

Bước 4.3:

Nhấn "Bắt đầu" để xác thực CMND/CCCD đăng ký.

Bước 4.4:

Nhấn tiếp tục khi đã hoàn tất bước xác thực

Bước 4.5:

Kiểm tra và xác nhận thông tin cá nhân dựa trên CMND/CCCD là đúng.

Bước 5:

Hoàn tất quy trình đăng ký mở thẻ