THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH “MỞ THẺ CÙNG BẠN HIỀN - THÊM TIỀN KHÔNG GIỚI HẠN”

Chia sẻ cơ hội sở hữu thẻ TPB EVO với bạn bè để nhận ưu đãi không giới hạn! Cứ mỗi lần giới thiệu mở thẻ TPBank EVO thành công là bạn và người được giới thiệu đều nhận ngay 200.000 VNĐ.

1. Tên Chương trình khuyến mại: “Mở thẻ cùng bạn hiền - Thêm tiền không giới hạn”

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Trên toàn quốc.

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 21/08/2023 đến hết ngày 15/11/2023.

4. Hình thức khuyến mại: Hoàn tiền vào thẻ tín dụng.

5. Đối tượng tham gia:

Đối với Người giới thiệu:

 • Nhận hoàn tiền 200.000 VNĐ vào tài khoản TPBank EVO cho mỗi lượt giới thiệu thành công.
 • Nhận thưởng thêm theo lượt giới thiệu:
  Từ 03 lượt giới thiệu thành công: nhận thêm 500.000 VNĐ.
  Từ 06 lượt giới thiệu thành công: nhận thêm 1.000.000 VNĐ.
  Từ 10 lượt giới thiệu thành công: nhận thêm 2.000.000 VNĐ.

Đối với Người được giới thiệu:

Nhận 200.000 VNĐ khi đăng ký thẻ tín dụng TPBank EVO thành công từ đường dẫn do Người Giới Thiệu cung cấp, sau khi thực hiện kích hoạt và có phát sinh chi tiêu trên thẻ với giá trị từ 500.000 VNĐ trở lên trong vòng 30 ngày đầu tiên kể từ ngày kích hoạt thẻ (với ngày kích hoạt phải trong thời gian diễn ra Chương trình).

Số tiền sẽ được hoàn trực tiếp vào thẻ TPBank EVO.

Ví dụ - Hướng dẫn cách tính nhận thưởng theo tháng.

6. Thể lệ chương trình

 • Người được giới thiệu cần thực hiện đăng ký thẻ tín dụng TPBank EVO thành công thông qua  đường dẫn (link) được Người giới thiệu cung cấp trong thời hạn chương trình còn hiệu lực.
 • Người được giới thiệu cần truy cập vào đường link để tiến hành mở thẻ 100% trực tuyến. 
 • Không giới hạn số lần giới thiệu thành công với người giới thiệu.
 • Không áp dụng đồng thời với các chương trình khác.
 • Có thể chấm dứt trước thời hạn khi hết ngân sách thực hiện chương trình.

7. Quy định về trả thưởng:

Hàng tháng, TPBank thực hiện hoàn tiền vào thẻ tín dụng cho Người Giới Thiệu dựa trên số lượt giới thiệu thành công trong tháng và cho Người được Giới Thiệu.

Số tiền hoàn sẽ được cập nhật và hiển thị trong sao kê thẻ tín dụng kỳ tiếp theo của Khách hàng.

Khách hàng hưởng khuyến mại phải nộp các loại thuế, phí (nếu có) theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Người giới thiệu sẽ không được xem xét để nhận Ưu đãi nếu trước hoặc vào ngày TPBank công bố kết quả chương trình mà Người giới thiệu và/hoặc Người được giới thiệu đó:

 • Đăng ký hủy Thẻ TPBank EVO của mình; hoặc
 • Có thẻ tín dụng TPBank EVO đã/đang trong tình trạng Thẻ bị hủy bởi TPBank; hoặc
 • Chậm trả bất cứ một khoản phí ngân hàng hay khoản dư nợ tối thiểu đến hạn nào (được thể hiện trong sao kê của Khách hàng đó); hoặc
 • Do xem xét theo toàn quyền kiểm tra của mình, TPBank phát hiện có sự gian lận trong Chương trình; hoặc nếu Người giới thiệu được TPBank xác định là vi phạm/không đáp ứng bất kỳ quy định nào của Chương trình này

8. Các bước giới thiệu bạn bè

 • Bước 1: Sao chép đường dẫn (link) giới thiệu.
 • Bước 2: Gửi đường dẫn (link) giới thiệu cho Người được Giới thiệu (bạn bè, người thân,…)
 • Bước 3: Người được giới thiệu thực hiện đăng ký thẻ tín dụng TPBank EVO thông qua các đường dẫn (link) giới thiệu mà bạn đã gửi.
 • Bước 4: Người được giới thiệu kích hoạt thẻ và chi tiêu thẻ từ 500.000VND trở lên.

Xem chi tiết thể lệ chương trình TẠI ĐÂY.