Tôi có thể kiểm tra mã ưu đãi bằng cách nào?

Khách hàng sẽ nhận mã ưu đãi/voucher trong vòng 03 ngày làm việc khi đã kích hoạt thẻ thành công và đủ điều kiện nhận ưu đãi tại mục "Ưu đãi của tôi" trên website goevo.vn.

Nếu trường hợp hệ thống gặp gián đoạn trong quá trình cập nhật ưu đãi trên mục “Ưu đãi của tôi", mã ưu đãi sẽ được gửi về email bạn đã dùng để đăng ký mở thẻ.

Lưu ý: Để đảm bảo việc nhận ưu đãi suôn sẻ, bạn hãy lấy ưu đãi sau 30 phút kể từ thời điểm kích hoạt thẻ.

Tham khảo thông tin chi tiết hướng dẫn lấy ưu đãi như bên dưới.

Bước 01: Truy cập đường dẫn uudai.goevo.vn và nhập số điện thoại bạn dùng để đăng ký mở thẻ.

Bước 2: Nhập mã xác thực (OTP) được gửi qua tin nhắn SMS.

Bước 3: Nhấn vào mục “Tôi đã kích hoạt, nhận ưu đãi".

Bước 4: Đợi hệ thống kiểm tra ưu đãi cho bạn.

Bước 5: Sao chép hoặc chụp lại màn hình ưu đãi để áp dụng mua hàng/chi tiêu theo điều khoản của chương trình ưu đãi.