Tôi có thể kiểm tra Bảng sao kê hàng tháng bằng cách nào?

Định kỳ vào ngày 20 hàng tháng, Khách hàng sẽ nhận được Bảng sao kê qua 02 cách sau, cụ thể:

Qua ứng dụng TpBank eBank:

 • Bước 1: Truy cập ứng dụng TPBank eBank;
 • Bước 2: Nhấn vào mục “Quản lý thẻ";
 • Bước 3: Vào mục “Thêm"
 • Bước 4: Nhấn chọn “Tra cứu giao dịch"
 • Bước 5: Chọn vào mục “Sao kê" ở góc trái, phía trên màn hình.
 • Bước 6: Chọn tháng lấy sao kê và tải sao kê về máy nếu muốn xem chi tiết hơn

Qua email đăng ký mở thẻ:

Trong email được gửi từ địa chỉ tpbank@tpb.com.vn sẽ bao gồm các thông tin về ngày lập bảng, thời hạn thanh toán, dư nợ sao kê, dư nợ kỳ trước, thanh toán tối thiểu, ngày kết toán.

Ngoài ra, Khách hàng sẽ nhận được 01 tin nhắn SMS gửi đến số điện thoại đăng ký mở thẻ, với nội dung “Thông tin dư nợ". Tin nhắn “Thông tin dư nợ” sẽ được gửi 01 tuần trước ngày đến hạn thanh toán.

Bên dưới là các khái niệm về thuật ngữ được sử dụng ở Bảng sao kê Khách hàng nhận được, cụ thể:

 • Ngày lập bảng: là Ngày ngân hàng lập Bảng sao kê, xác nhận các giao dịch đã được kết toán, các khoản lãi/phí, khoản trả góp qua thẻ (nếu có), số tiền phải trả và ngày đến hạn phải trả của Khách hàng.
 • Thanh toán trước ngày: là Ngày đến hạn Khách hàng phải hoàn trả số tiền đã chi để tránh phát sinh do chậm thanh toán và duy trì lịch sử tín dụng tốt. Khách hàng có thể lựa chọn Thanh toán tối thiểu. 
  Lưu ý:
  Thanh toán tối thiểu: Được tính bằng tổng của: 5% dư nợ Kỳ sao kê hiện tại, số tiền thanh toán tối thiểu Kỳ sao kê trước (nếu Quý khách chưa thanh toán), số tiền trả góp qua thẻ trong Kỳ sao kê hiện tại (nếu có).
 • Dư nợ sao kê: Bao gồm toàn bộ số tiền chưa thanh toán trong Kỳ sao kê trước, các khoản giao dịch trong Kỳ sao kê này, các khoản vượt hạn mức, lãi/phí, khoản trả góp qua thẻ (nếu có); đã trừ các khoản thanh toán/hoàn tiền của khách hàng từ Ngày sao kê của kỳ liền trước đến hết Ngày sao kê của kỳ hiện tại. 
 • Dư nợ kỳ trước: Dư nợ của Kỳ sao kê trong quá khứ gần với thời điểm tra cứu nhất. 
 • Ngày kết toán: là ngày giao dịch được bên thứ ba kết toán (đưa ra quyết định cho những số tiền đã được tính toán sau khi xem xét cẩn thận giao dịch của Quý khách).

Hướng dẫn kiểm tra bảng sao kê hàng tháng qua ứng dụng TpBank eBank

Bước 1:

Truy cập ứng dụng TPBank eBank

Bước 2:

Nhấn vào mục “Quản lý thẻ"

Bước 3:

Vào mục “Thêm"

Bước 4:

Nhấn chọn “Tra cứu giao dịch"

Bước 5:

Chọn vào mục “Sao kê" ở góc trái, phía trên màn hình.

Bước 6:

Chọn tháng lấy sao kê và tải sao kê về máy nếu muốn xem chi tiết hơn