Tôi có thể kiểm tra Bảng sao kê hàng tháng bằng cách nào?

Có 02 cách để kiểm tra sao kê thẻ tín dụng TPBank EVO:

Qua email:

Vào ngày 20 hàng tháng, TPBank sẽ gửi sao kê thẻ tín dụng tới địa chỉ email mà bạn đã đăng ký. Bạn hãy chủ động kiểm tra để có kế hoạch thanh toán hợp lý.

Trên app TPBank Mobile, với các bước sau:
  • Bước 1: Đăng nhập ứng dụng TPBank Mobile
  • Bước 2: Tại màn hình chính, chọn mục “Quản lý thẻ”
  • Bước 3: Chọn mục “Thêm” ở phía bên phải màn hình
  • Bước 4: Chọn tính năng “Tra cứu giao dịch”
  • Bước 5: Chọn mục “Sao kê” ở góc trên bên phải màn hình
  • Bước 6: Kiểm tra giao dịch trong kỳ sao kê hoặc tải bảng sao kê về máy

Hướng dẫn kiểm tra bảng sao kê hàng tháng qua ứng dụng TpBank eBank

Bước 1:

Đăng nhập ứng dụng TPBank Mobile

Bước 2:

Nhấn vào mục “Quản lý thẻ"

Bước 3:

Chọn mục thêm

Bước 4:

Nhấn chọn “Tra cứu giao dịch"

Bước 5:

Chọn mục “Sao kê” ở góc trên bên phải màn hình

Bước 6:

Chọn kỳ sao kê để kiểm tra chi tiết các giao dịch hoặc tải bảng sao kê về máy