Thanh toán điện, nước, internet với thẻ tín dụng TPBank EVO có lợi ích gì và cách thanh toán?

Thanh toán hóa đơn điện, nước, internet với thẻ tín dụng TPBank EVO được rất nhiều khách hàng chọn lựa vì tính tiện lợi cao:

  • Thanh toán ngay trên ứng dụng TPBank Mobile, bất kỳ lúc nào mà không cần phải ra khỏi nhà.
  • Không cần phải chuẩn bị tiền mặt như cách truyền thống
  • Có thể cài đặt tự động thanh toán hóa đơn điện, nước, internet hàng tháng mà không cần lo lắng về việc quên thanh toán.

Xem chi tiết

Hướng dẫn thanh toán hóa đơn điện, nước, internet với thẻ tín dụng TPBank EVO và cài đặt thanh toán hóa đơn tự động

Bước 1: Từ màn hình chính ứng dụng TPBank Mobile → chọn “Hóa đơn”

Bước 2: Chọn loại hóa đơn cần thanh toán

Bước 3: Chọn nguồn tiền thanh toán - thẻ TPBank EVO

Bước 4: Chọn nhà cung cấp

Bước 5: Nhập mã khách hàng và Bấm “Xác nhận thanh toán” để hoàn tất

Cài đặt thanh toán tự động

Bước 1: Trong mục “Hóa đơn”, chọn mục “Lệnh định kỳ”

Bước 2: Chọn nguồn tiền thanh toán - thẻ TPBank EVO, chọn nhà cung cấp và nhập mã khách hàng.

Bước 3: Chọn ngày thanh toán hàng tháng mà bạn muốn

Bước 4: Bấm “Xác nhận” để hoàn tất đặt lệnh.