Tại sao tôi phải tải ứng dụng EVO?

Ứng dụng EVO cho phép người dùng mở thẻ tín dụng và trả kết quả ngay hoặc thanh toán ngay khi người dùng nhận kết quả phê duyệt và kích hoạt thẻ thành công. Bằng việc liên kết thẻ trên ứng dụng EVO, khách hàng có thể mua sắm trên điện thoại di động mọi lúc, mọi nơi mà không cần mang theo thẻ cứng, tăng cường tính bảo mật thẻ tín dụng.