Làm thế nào để thanh toán trả góp 0% qua thẻ tín dụng TPBank EVO?

Hiện tại, ứng dụng TPBank eBank đã và đang triển khai chương trình trả góp linh hoạt dành cho tất cả giao dịch đã thanh toán tại bất kỳ cửa hàng/thương hiệu đối tác có giá trị trên 3.000.000 VNĐ.

Bạn có thể tham khảo cụ thể thông tin chính sách và bước đăng ký tại hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập ứng dụng TPBank eBank;

Bước 2: Chọn mục "Quản lý thẻ";

Bước 3: Nhấn vào mục "Trả góp linh hoạt";

Bước 4: Chọn dòng "Ứng tiền từ thẻ tín dụng";

Bước 5: Tham khảo chính sách ưu đãi trả góp 0% và chọn mục "Đăng ký trả góp";

Bước 6: Chọn giao dịch đã thanh toán tại cửa hàng để trả góp (*);

Bước 7: Tham khảo thông tin giao dịch và chọn kỳ hạn trả góp;

Bước 8: Xác nhận thông tin đăng ký trả góp;

Bước 9: Thực hiện bước xác thực và hoàn tất quy trình đăng ký.

*Giao dịch được chấp nhận đăng ký trả góp bao gồm những điều kiện sau:

  • Áp dụng cho tất cả giao dịch có giá trị trên 3.000.000 VNĐ.
  • Giao dịch chưa được quyết toán tại kỳ quyết toán gần nhất.
  • Giao dịch chưa được thanh toán một phần hoặc toàn bộ giá trị.

Hướng dẫn thanh toán trả góp 0%

Bước 1:

Truy cập ứng dụng TPBank eBank

Bước 2:

Vào mục "Quản lý thẻ"

Bước 3:

Chọn mục “Thêm” bên mép phải màn hình

Bước 4:

Nhấn vào mục "Trả góp linh hoạt"

Bước 5:

Tham khảo chính sách ưu đãi trả góp 0% và chọn mục "Đăng ký trả góp"

Bước 6:

Chọn giao dịch đã thanh toán tại cửa hàng để trả góp (*)

Bước 7:

Tham khảo thông tin giao dịch và chọn kỳ hạn trả góp

Bước 8:

Xác nhận thông tin đăng ký trả góp

Bước 9:

Thực hiện bước xác thực và hoàn tất quy trình đăng ký.