Làm thế nào để thanh toán trả góp 0% qua thẻ tín dụng TPBank EVO?

Có 03 cách để đăng ký chuyển đổi trả góp 0% lãi suất qua thẻ tín dụng TPBank EVO như sau:

Cách 1: Gọi đến tổng đài của TPBank theo số điện thoại 1900 585885
Cách 2: Đăng ký online trên ứng dụng TPBank Mobile

 • Bước 1: Đăng nhập ứng dụng TPBank Mobile
 • Bước 2: Tại màn hình, chọn mục Quản lý thẻ
 • Bước 3: Chọn mục Xem thêm
 • Bước 4: Chọn tính năng Trả góp linh hoạt
 • Bước 5: Chọn Đăng ký trả góp
 • Bước 6: Chọn giao dịch cần chuyển sang trả góp 0%
 • Bước 7: Chọn kỳ hạn trả góp mong muốn
 • Bước 8: Xác nhận bằng phương thức xác thực đã đăng ký với ngân hàng
 • Bước 9: Thực hiện bước xác thực và hoàn tất quy trình đăng ký.

Cách 3: Thanh toán và chuyển đổi trả góp trực tiếp trên Ứng dụng EVO (áp dụng tại các đối tác của EVO)

*Điều kiện chuyển đổi trả góp giao dịch:

 • Giao dịch có giá trị tối thiểu 3.000.000 VND.
 • Thẻ tín dụng ở trạng thái hoạt động.
 • Giao dịch chưa được chốt sao kê tại kỳ sao kê gần nhất.
 • Giao dịch chưa được thanh toán một phần hoặc toàn bộ giá trị dư nợ sao kê.

Hướng dẫn thanh toán trả góp 0%

Bước 1:

Truy cập ứng dụng TPBank eBank

Bước 2:

Vào mục "Quản lý thẻ"

Bước 3:

Chọn mục “Xem thêm”

Bước 4:

Nhấn vào mục "Trả góp linh hoạt"

Bước 5:

Tham khảo chính sách ưu đãi trả góp 0% và chọn mục "Đăng ký trả góp"

Bước 6:

Chọn giao dịch đã thanh toán tại cửa hàng để trả góp (*)

Bước 7:

Tham khảo thông tin giao dịch và chọn kỳ hạn trả góp

Bước 8:

Xác nhận thông tin đăng ký trả góp

Bước 9:

Thực hiện bước xác thực và hoàn tất quy trình đăng ký.