Làm thế nào để chỉnh sửa thông tin sau khi mở thẻ thành công?

Để điều chỉnh các thông tin cá nhân sau khi mở thẻ, bạn hãy đến chi nhánh/ phòng giao dịch/ Livebank của TPBank để thay đổi.