Làm cách nào để sử dụng ưu đãi sau khi mở thẻ?

Để sử dụng ưu đãi khi mở thẻ TPBank EVO, bạn hãy làm theo những bước sau:

  • Bước 1: Tại màn hình Cấp thẻ điện tử thành công, bạn chọn "Tải EVO ngay"
  • Bước 2: Đăng nhập ứng dụng EVO bằng số diện thoại đã mở thẻ TPBank EVO
  • Bước 3: Chọn "Scan" và quét mã QR EVO tại cửa hàng Đối tác chấp nhận thanh toán
  • Bước 4: Chọn mã ưu đãi trong “Danh sách ưu đãi” (nếu có)
  • Bước 5: Xác nhận thanh toán bằng FaceID hoặc mã PIN. Sau đó, xác minh thẻ tiến hành thanh toán bằng mã OTP gửi bởi TPBank
  • Bước 6: Nhận kết quả thanh toán với mã ưu đãi áp dụng thành công

Xem chi tiết bằng hình ảnh

Cách sử dụng ưu đãi EVO

Bước 1:
Tại màn hình Cấp thẻ điện tử thành công, bạn chọn "Tải EVO ngay"

Bước 2:
Đăng nhập ứng dụng EVO bằng số diện thoại đã mở thẻ TPBank EVO

Bước 3:
Chọn "Scan" và quét mã QR EVO tại cửa hàng Đối tác chấp nhận thanh toán

Bước 4:
Chọn mã ưu đãi trong “Danh sách ưu đãi” (nếu có)

Bước 5:
Xác nhận thanh toán bằng FaceID hoặc mã PIN. Sau đó, xác minh thẻ tiến hành thanh toán bằng mã OTP gửi bởi TPBank

Bước 6:
Nhận kết quả thanh toán với mã ưu đãi áp dụng thành công

Màn hình xác nhận thanh toán thành công