Hạn mức tín dụng của thẻ TPBank EVO là bao nhiêu?

Bạn có thể được cấp hạn mức lên tới 50 triệu. Hạn mức này phụ thuộc vào đánh giá của TPBank EVO đối với thông tin bạn cung cấp khi đăng ký mở thẻ. Sau khi mở thẻ thành công, TPBank & EVO sẽ thông báo hạn mức chính thức qua email trong vòng 07 ngày làm việc.