Hạn mức tín dụng của thẻ TPBank EVO là bao nhiêu?

Thẻ tín dụng đồng thương hiệu TPBank EVO hiện có 02 hạng thẻ:      

  • Thẻ hạng Silver có hạn mức cấp lần đầu từ 05 đến 29 triệu VND      
  • Thẻ hạng Gold có hạn mức cấp lần đầu từ 30 đến 50 triệu VND

TPBank EVO có chương trình tự động tăng hạn mức lên đến 300 triệu VND sau mỗi 6 tháng sử dụng. Khi bạn sử dụng thẻ chi tiêu thường xuyên và thanh toán đúng hạn, TPBank EVO sẽ chủ động tăng hạn mức thẻ và gửi thông báo đến bạn. Việc tăng hạn mức không mất phí và không cần bổ sung bất kỳ hồ sơ nào khác.