EVO là gì?

EVO là hệ sinh thái công nghệ tài chính của công ty cổ phần Trusting Social, giúp kết nối khách hàng với sản phẩm tài chính của ngân hàng nhanh chóng, an toàn. Với EVO, khách hàng có thể tiếp cận sản phẩm tín dụng bằng cách điền những thông tin cơ bản như số điện thoại, CCCD (gắn chip), nghề nghiệp... và thực hiện xác thực danh tính ngay trên điện thoại. Khách hàng sẽ biết được kết quả phê duyệt ngay lập tức và tiết kiệm thời gian khi không phải thu thập hồ sơ chứng từ, chờ đợi tại chi nhánh ngân hàng. Khách hàng có thể tìm hiểu các thông tin về sản phẩm và ứng dụng EVO trên trang web chính thức goevo.vn