Cách thanh toán trả góp qua Ứng dụng EVO

Các bước thanh toán và chuyển đổi trả góp qua Ứng dụng EVO:

  1. Chọn tính năng "Trả góp linh hoạt" trên ứng dụng EVO
  2. Nhập số tiền cần thanh toán
  3. Chọn kỳ hạn trả góp 3, 6, 9 hoặc 12 tháng
  4. Chọn Ưu đãi phí chuyển đổi trả góp hợp lệ và áp dụng (nếu có)
  5. Tiến thành thanh toán giao dịch chuyển đổi trả góp

Xem chi tiết hình ảnh

Bước thực hiện chuyển đổi trả góp

Bước 1: Chọn tính năng "Trả góp linh hoạt" trên ứng dụng EVO

Bước 2: Nhập số tiền cần thanh toán

Bước 3: Chọn kỳ hạn trả góp 3, 6, 9 hoặc 12 tháng

Bước 4: Chọn ưu đãi phí chuyển trả góp hợp lệ và áp dụng (nếu có)

Bước 5: Tiến thành thanh toán giao dịch chuyển đổi trả góp