Hạn sử dụng voucher:
30/11/2023

Điều kiện & Điều khoản

01. Hình thức áp dụng

Áp dụng khi thanh toán qua ứng dụng EVO bằng thẻ tín dụng đồng thương hiệu TPBank EVO (sau đây gọi tắt là thẻ tín dụng TPBank EVO).

02. Thời gian diễn ra chương trình

28/8/2023 - 30/10/2023

03. Nội dung chương trình

Ưu đãi giảm 40%, tối đa 400.000 VND, được trừ trực tiếp trên giá trị hoá đơn mua hàng tại hệ thống cửa hàng của Hoàng Hà Mobile trên toàn quốc.

04. Điều kiện nhận ưu đãi

 • Trong vòng 30 ngày gần nhất, khách hàng lần đầu tiên mở thẻ tín dụng TPBank EVO, bằng cách mở thẻ trực tiếp và cung cấp số điện thoại qua đường dẫn của chương trình. 
 • Khách hàng thanh toán đơn hàng trực tiếp tại hệ thống cửa hàng của Hoàng Hà Mobile trên toàn quốc.

05. Cách thức nhận ưu đãi

Ưu đãi xuất hiện trong mục Ưu đãi của tôi trên ứng dụng EVO ngay khi khách hàng ở thẻ tín dụng TPBank EVO thành công.

06. Điều kiện sử dụng ưu đãi

Khách hàng được sử dụng ưu đãi để thanh toán qua ứng dụng EVO(*).

 • Mỗi khách hàng đủ điều kiện chỉ được nhận tối đa 01 (một) ưu đãi trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
 • Mỗi ưu đãi được áp dụng duy nhất 01 lần đơn hàng đối với 01 tài khoản nhận được ưu đãi. 
 • Áp dụng tại hệ thống cửa hàng Hoàng Hà Mobile trên toàn quốc. 
 • Ưu đãi không được cộng gộp và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc hoàn trả tiền chênh lệch (nếu có).
 • Giá trị thanh toán tối thiểu sau khi áp dụng ưu đãi là 1.000 VND.
 • Không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi và hình thức thanh toán khác thẻ TPBank EVO tại Hoàng Hà Mobile.
 • EVO có toàn quyền xử lý thu hồi trong các trường hợp thu gom, mua bán ưu đãi, áp dụng không hợp lệ hoặc vi phạm điều khoản và điều kiện của chương trình.
 • Ưu đãi sẽ không được hoàn lại khi đơn hàng đã thanh toán thành công và phát sinh hoàn/huỷ đơn hàng; hoặc voucher hết hạn sử dụng tuỳ theo điều kiện nào đến trước.
 • Số lượng ưu đãi có giới hạn, chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến.
 • Ưu đãi có gía trị 30 ngày kể từ ngày nhận ưu đãi

* Để thanh toán qua ứng dụng, khách hàng phải liên kết thẻ TPBank EVO vào ứng dụng EVO. Khách hàng thực hiện theo hướng dẫn sau:

 • Kích hoạt thẻ và cài đặt hạn mức quẹt thẻ/POS trên ứng dụng TPBank Mobile trong thời gian diễn ra chương trình;
 • Liên kết thẻ tín dụng TPBank EVO vào ứng dụng EVO theo 1 trong 2 cách sau:
 • Cách 1: Đăng nhập Ứng dụng EVO trong vòng 72h kể từ khi được cấp thẻ để hệ thống tự động liên kết thẻ; hoặc
 • Cách 2: Nếu thẻ của bạn không được tự động liên kết, hãy sử dụng tính năng liên kết thẻ trên ứng dụng EVO

07. Điều khoản chương trình

 • Trong mọi trường hợp, EVO là bên đưa ra quyết định cuối cùng. 
 • EVO có quyền yêu cầu khách hàng bồi hoàn giá trị ưu đãi đã cấp nếu phát hiện khách hàng không tuân thủ theo điều khoản và điều kiện của chương trình.
 • EVO không phải nhà cung cấp sản phẩm hoặc đơn vị vận chuyển. Các sản phẩm và dịch vụ này được cung cấp bởi các nhà cung cấp tương ứng theo điều kiện và điều khoản do nhà cung cấp đó quy định. EVO không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào liên quan tới các sản phẩm và dịch vụ đó.
 • EVO không có bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến các khoản thuế phát sinh từ khuyến mãi. Bất kỳ khoản thuế nào hoặc việc chi trả khoản thuế cho cơ quan thuế do việc tiếp nhận khuyến mãi sẽ là trách nhiệm của khách hàng. Khách hàng có trách nhiệm tự tìm hiểu về những khoản thuế phát sinh theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • EVO sẽ có toàn quyền thay đổi khuyến mãi tương ứng với từng sản phẩm bằng sản phẩm khuyến mại khác có giá trị tương đương, nhưng không vượt quá giá trị được đề cập trong Điều của các Điều Khoản và Điều Kiện trong bất kỳ trường hợp nào.
 • Thời gian giải quyết bất kỳ khiếu nại liên quan đến Chương trình khuyến mại là 30 ngày kể từ ngày Khách hàng đăng ký thẻ thành công hoặc kết thúc thời gian khuyến mại tuỳ vào thời điểm nào đến trước.

08. Thông tin liên hệ

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với EVO qua:

Để tìm hiểu chính sách trả góp, hoàn tiền và các ưu đãi khác của thẻ tín dụng TPBank EVO và ứng dụng EVO, khách hàng truy cập website goevo.vn. 

** Để kích hoạt thẻ TPBank EVO, khách hàng tham khảo hướng dẫn kích hoạt thẻ tại đây.

*** Nếu hạn mức thẻ nhỏ hơn tổng giá trị đơn hàng, Khách hàng được khuyến khích kết hợp thanh toán qua thẻ tín dụng TPBank EVO với các hình thức thanh toán khác.