Chi tiết chương trình ưu đãi tại Hoàng Hà Mobile

1. Thời gian diễn ra chương trình:

2. Điều khoản và Điều kiện áp dụng Chương trình

3. Cách nhận ưu đãi