Tôi có thể thanh toán dư nợ trên Bảng sao kê cuối kỳ bằng cách nào?

Khách hàng có thể lựa chọn thanh toán dư nợ trên Bảng sao kê qua 04 cách sau, cụ thể:

 • Thanh toán tại quầy giao dịch của Ngân hàng TPBank
 • Đăng ký tính năng tự động thanh toán dư nợ thẻ tín dụng TPBank EVO qua Tài khoản Thanh toán của TPBank
 • Chuyển khoản từ các Ngân hàng khác (liên Ngân hàng)
 • Chuyển khoản từ tài khoản thanh toán ngân hàng TPBank (nội bộ)

Khách hàng có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết tại đây.

 • Đăng ký thanh toán bằng tiền mặt, trực tiếp tại các quầy giao dịch của ngân hàng TPBank gần nhất.
 • Thanh toán tự động: Khách hàng có thể đăng ký tính năng tự động trích số tiền ở tài khoản thanh toán của TPBank để thanh toán dư nợ thẻ tín dụng TPBank EVO trực tiếp tại quầy giao dịch của ngân hàng TPBank, ứng dụng TPBank eBank (ở mục “Thanh toán tự động"), hoặc gọi hotline 1900 585 885 và yêu cầu nhân viên hỗ trợ. 
  Khách hàng có thể lựa chọn: Thanh toán toàn bộ dư nợ thẻ hoặc thanh toán dư nợ tối thiểu.
 • Chuyển khoản liên Ngân hàng: Khách hàng cần chuyển khoản vào tài khoản thanh toán của TPBank để đăng ký thanh toán tự động hoặc chuyển trực tiếp qua số thẻ tín dụng (16 số được in trên thẻ cứng) với số tiền tuỳ chọn. 
  Đối với trường hợp chuyển khoản trực tiếp đến số thẻ tín dụng, Khách hàng cần chuyển trước 16:00 giờ trong ngày làm việc để được ghi nhận cùng ngày, nếu chuyển tiền sau 16:00 giờ, giao dịch sẽ được ghi nhận vào ngày làm việc tiếp theo.
 • Chuyển khoản cùng Ngân hàng: Khách hàng có thể chuyển khoản qua số thẻ tín dụng (16 số) với số tiền tuỳ chọn.