Tôi có thể thanh toán dư nợ trên Bảng sao kê cuối kỳ bằng cách nào?

Có 04 cách để trả nợ thẻ tín dụng:

- Cách 01: Giữ một lượng tiền trong tài khoản TPBank và cài đặt làm tài khoản trả nợ tự động. Đến hạn, TPBank sẽ tự động lấy số tiền đó cấn trừ nợ cho bạn.

- Cách 02: Chuyển khoản đến tài khoản tín dụng TPBank EVO.

- Cách 03: Nộp tiền tại phòng giao dịch/ chi nhánh/ Livebank của TPBank trên toàn quốc. Bạn hãy tìm điểm giao dịch của TPBank tại đây.

- Cách 04: Trả nợ trên app TPBank Mobile theo hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng TPBank Mobile

Bước 2: Tại màn hình chính, chọn mục “Quản lý thẻ”

Bước 3: Chọn tính năng “Thanh toán dư nợ”

Bước 4: Nhập số tiền muốn thanh toán theo 04 lựa chọn được cung cấp sẵn, gồm:

  + Tối thiểu: là số nợ tối thiểu cần trả để tránh phát sinh phí quá hạn

  + Toàn bộ: là tổng số nợ cần thanh toán trong kỳ

  + Dư nợ hiện tại: là số nợ chưa thanh toán đến thời điểm hiện tại, bao gồm nợ đã lên và chưa lên sao kê

  + Số tiền tùy chọn: là số tiền bạn tùy ý chọn để trả nợ

Bước 5: Xác thực để trả nợ bằng phương thức xác thực đã đăng ký