Tôi có thể sử dụng thẻ tín dụng TPBank EVO để thanh toán bằng cách nào?

Chi tiêu trực tuyến: Sau khi kích hoạt thành công thẻ tín dụng TPBank EVO, Khách hàng có thể chi tiêu trực tuyến bằng cách nhập các bước xác minh trên các cổng thanh toán trực tiếp. Bao gồm các thông tin sau:

  • Tên chủ thẻ.
  • Đầy đủ số thẻ (được hiển thị trên TPBank eBank hoặc in trên thẻ cứng).
  • Thời gian hết hạn của thẻ: tháng/năm.
  • Mã số bảo mật CVV: Được hiển thị ở mục “Quản lý thẻ" trên ứng dụng TPBank eBank hoặc in trên thẻ cứng.

Chi tiêu trực tiếp tại cửa hàng: Khách hàng đưa thẻ cứng cho nhân viên thu ngân để thanh toán.

Lưu ý: Khách hàng nên kiểm tra tổng số tiền giao dịch trong hoá đơn để đảm bảo đúng với giá trị thanh toán sản phẩm hoặc dịch vụ đã sử dụng.