Tôi có thể sử dụng thẻ tín dụng TPBank EVO để thanh toán bằng cách nào?

Với thẻ tín dụng TPBank EVO, bạn có thể chi tiêu qua 02 cách:

Cách 1: Chi tiêu online

Nhập thông tin thẻ và xác thực giao dịch bằng phương thức đã đăng ký với ngân hàng.

*Lưu ý: Bạn nên thực hiện thanh toán trên các website an toàn, có sử dụng kết nối https.

Cách 2: Chi tiêu trực tiếp

Khi thanh toán, bạn đưa thẻ cứng cho nhân viên thu ngân hoặc quét mã QR trên app TPBank Mobile.

*Lưu ý: Luôn bảo mật thông tin thẻ tín dụng, đặc biệt là số CVV/CVC2