Tôi có thể rút tiền mặt bằng thẻ tín dụng TPBank EVO không?

Bạn có thể rút tiền mặt qua thẻ tín dụng TPBank EVO với lãi suất:

  • 2.8% với thẻ Gold
  • 3.3% với thẻ Silver

Lãi suất này được tính từ thời điểm rút tiền đến khi bạn hoàn trả toàn bộ số tiền đã rút. Ngoài ra, bạn cũng sẽ phải chịu phí rút tiền mặt, tương ứng 4.4% số tiền được rút, tối thiểu là 110,000 VNĐ.