Tôi có thể cài đặt hạn mức trên mỗi giao dịch cho thẻ tín dụng TPBank EVO không?

Để tránh rủi ro phát sinh trong quá trình thanh toán dành cho chủ thẻ, TPBank EVO giới hạn hạn mức mặc định cho các giao dịch trực tuyến và trực tiếp tại cửa hàng. Tuy nhiên, Khách hàng có thể chủ động nâng cấp hạn mức giao dịch của thẻ TPBank EVO trên ứng dụng điện thoại của ngân hàng điện tử TPBank hoặc website https://ebank.tpb.vn/ để phù hợp với nhu cầu mua sắm cá nhân.

Trong trường hợp này, Khách hàng vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập ứng dụng TPBank ebank;

Bước 2: Vào mục "Quản lý thẻ";

Bước 3: Chọn mục “Thêm” bên mép phải màn hình;

Bước 4: Nhấn mục "Cài đặt hạn mức giao dịch";

Bước 5: Lựa chọn dịch vụ muốn nâng hạn mức: “Cài đặt hạn mức quẹt thẻ/rút tiền” hoặc “Cài đặt hạn mức chi tiêu online”.

Bước 6: Bật tính năng Khách hàng muốn điều chỉnh: "Quẹt thẻ tại máy POS"; “Rút tiền qua thẻ ATM” hoặc “Chi tiêu online”.

Bước 7: Nhập hạn mức thanh toán/01 lần giao dịch theo nhu cầu cá nhân Khách hàng*;

Bước 8: Thực hiện bước xác thực đã được thiết lập ở tùy từng tài khoản.

Bước 9: Hoàn tất điều chỉnh hạn mức.

*Lưu ý:
Để tránh rủi ro phát sinh liên quan đến giao dịch thẻ vật lý, Khách hàng được khuyến cáo không nâng cấp hạn mức quẹt thẻ máy thanh toán trực tiếp tại cửa hàng cho đến khi nhận thẻ thành công.

Hạn mức giao dịch quẹt thẻ và chi tiêu không được vượt quá hạn mức được cấp. 

Hạn mức rút tiền qua thẻ ATM không được vượt quá 50% hạn mức được cấp.

Hướng dẫn cài đặt hạn mức

Bước 1:

Truy cập ứng dụng TPBank ebank

Bước 2:

Vào mục "Quản lý thẻ"

Bước 3:

Chọn mục “Thêm” bên mép phải màn hình

Bước 4:

Nhấn mục "Cài đặt hạn mức giao dịch"

Bước 5:

Lựa chọn dịch vụ muốn nâng hạn mức: “Cài đặt hạn mức quẹt thẻ/rút tiền” hoặc “Cài đặt hạn mức chi tiêu online”.

Bước 6:

Bật tính năng bạn có nhu cầu điều chỉnh: "Quẹt thẻ tại máy POS"; “Rút tiền qua thẻ ATM” hoặc “Chi tiêu online”.

Bước 7:

Nhập hạn mức giao dịch/lần phù hợp với nhu cầu sử dụng thẻ và quản lý rủi ro từ bạn*

Bước 8:

Thực hiện bước xác thực đã được thiết lập ở tùy từng tài khoản.

Bước 9:

Hoàn tất điều chỉnh hạn mức.