Tôi có thể cài đặt hạn mức trên mỗi giao dịch cho thẻ tín dụng TPBank EVO không?

Bạn có thể điều chỉnh hạn mức chi tiêu bằng thẻ tín dụng TPBank EVO ngay trên ứng dụng TPBank Mobile.

Dưới đây là hướng dẫn:

  • Bước 1: Đăng nhập ứng dụng TPBank Mobile
  • Bước 2: Tại màn chính, chọn mục “Quản lý thẻ”
  • Bước 3: Chọn mục “Thêm” phía bên phải màn hình
  • Bước 4: Chọn tính năng “Cài đặt hạn mức giao dịch”
  • Bước 5: Lựa chọn loại hạn mức giao dịch muốn điều chỉnh giữa “Cài đặt hạn mức quẹt thẻ/rút tiền” hoặc “Cài đặt hạn mức chi tiêu online”
  • Bước 6: Nhập số tiền hạn mức muốn thay đổi
  • Bước 7: Xác nhận thay đổi hạn mức bằng phương thức xác thực đã đăng ký với Ngân hàng
  • Bước 8: Hoàn tất điều chỉnh hạn mức chi tiêu thẻ tín dụng TPBank EVO

Hướng dẫn cài đặt hạn mức

Bước 1:

“Đăng nhập ứng dụng TPBank Mobile”

Bước 2:

Chọn mục "Quản lý thẻ"

Bước 3:

Chọn mục “Thêm”

Bước 4:

Chọn tính năng “Cài đặt hạn mức giao dịch”

Bước 5:

Chọn loại hạn mức muốn điều chỉnh giữa:
“Cài đặt hạn mức quẹt thẻ/rút tiền” và “Cài đặt hạn mức chi tiêu online”

Màn hình hiển thị bật sẵn tính năng bạn có nhu cầu điều chỉnh: "Quẹt thẻ tại máy POS"; “Rút tiền qua thẻ ATM” hoặc “Chi tiêu online”.

Bước 6:

Nhập số tiền hạn mức muốn thay đổi tương ứng

Bước 7:

Xác nhận thay đổi hạn mức bằng phương thức xác thực đã đăng ký với Ngân hàng

Bước 8:

Hoàn tất điều chỉnh hạn mức chi tiêu thẻ tín dụng TPBank EVO