Tại sao tôi không nhận được ưu đãi sau khi kích hoạt thẻ thành công?

Dựa vào thời điểm đăng ký mở thẻ, bạn có thể không nhận được ưu đãi trên bởi 02 lý do:

  • Đăng ký tại các đường link không áp dụng ưu đãi.
  • Đăng ký vào thời gian ưu đãi đã hết hạn.

Nếu đã làm đúng các yêu cầu nhưng vẫn chưa nhận được ưu đãi sau 03 ngày làm việc kể từ khi kích hoạt thẻ thành công, bạn hãy nhanh chóng phản hồi cho EVO theo hướng dẫn ở mục "Liên hệ".