Tại sao tôi không nhận được ưu đãi sau khi kích hoạt thẻ thành công?

Trong vòng 30 ngày kể từ khi Khách hàng đăng ký lần đầu tiên, hệ thống sẽ ghi nhận nguồn đăng ký nhận ưu đãi thông qua website của đối tác phối hợp cùng EVO triển khai và không thể thay thế bởi chương trình ưu đãi khác. Do đó, nếu Khách hàng không đăng ký theo đúng nguồn nhận ưu đãi ở thời điểm đăng ký mở thẻ lần đầu, EVO rất tiếc chưa thể cung cấp mã ưu đãi phù hợp với mong muốn từ Khách hàng.

Nếu Khách hàng đảm bảo đã đăng ký theo đúng nguồn ưu đãi sau 3 ngày làm việc nhưng vẫn chưa nhận được qua email đăng ký hoặc mục “Ưu đãi của tôi”, Khách hàng vui lòng phản hồi EVO theo hướng dẫn ở mục “Liên hệ".